NDS NORSK DAMPSELSKAP


About

Norsk Steam Company is a user organization without economic interests in the industry.

We assist big smokers who wish to stop smoking with advice on safety, use, objective research based on equal help and volunteering and work for harm reduction and better health for people who fail to smash the smoke otherwise. We promote the cause of the damage as a harm reduction option and a food additive that therefore works for smoking cessation.

Our function as an organization is to be the most up-to-date on e-cigarettes / steam in Norway in order to function as advisory in society when needed. In connection with the development of new legislation, we are consultative bodies and have participated in advisory written and oral throughout the process.

Norsk Steam Company is a user organization without economic interests in the industry.

We assist big smokers who wish to stop smoking with advice on safety, use, objective research based on equal help and volunteering and work for harm reduction and better health for people who fail to smash the smoke otherwise. We promote the cause of the damage as a harm reduction option and a food additive that therefore works for smoking cessation.

Our function as an organization is to be the most up-to-date on e-cigarettes / steam in Norway in order to function as advisory in society when needed. In connection with the development of new legislation, we are consultative bodies and have participated in advisory written and oral throughout the process.

 

Norsk Dampselskap er foreningen for norske dampere. Vårt mål er å spre faktakunnskaper om damping. Vi har aldersgrense 18 år.

Norsk Dampselskap er en brukerorganisasjon uten økonomiske interesser i industrien.

Vi bistår storrøykere som ønsker å slutte å røyke med råd om sikkerhet, bruk, objektiv forskning basert på likemannshjelp og frivillighet og jobber for skadereduksjon og en bedre helse for mennesker som ikke klarer å stumpe røyken på annet vis. Vi fremmer dampens sak som skadereduksjonsalternativ og et nytelsesmiddel som derfor fungerer til røykeslutt.

Vår funksjon som organisasjon er å være den som er mest oppdatert om e-sigaretter/damp i Norge for å kunne fungere rådgivende samfunnsmessig ved behov. I forbindelse med utvikling av nytt lovverk er vi høringsinstans og har deltatt rådgivende skriftlig og muntlig i hele prosessen.


Additional Information

Be the first to review this item!


Contact

997 817 877


Bookmarking
Bookmark this

Advertisement

Download our App

download our app from the app store